10. Oddychová zóna v obci Krtovce

Názov projektu: Oddychová zóna v obci Krtovce 
Žiadateľ: Juraj Oravec 
Miesto realizácie: Krtovce


 • Popis


 • Krtovce sú  malá a pomerne málo sa rozvíjajúca obec, nakoľko na zveľaďovanie obce a zabezpečenie jej rozvoja nemá obec dostatok finančných prostriedkov.
  V roku 2010 obec získala finančnú pomoc z grantu Úradu vlády SR, pomocou ktorého vybudovala v parkovej časti multifunkčné športové ihrisko. 
  Z finančných prostriedkov získaných na tento projekt, aby sme chceli vybudovať oddychovú časť v blízkosti multifunkčného ihriska.
 
 • Vytvoriť v obci Krtovce oddychovú zónu, pozostávajúcu z vybudovania posedu na betónovom podklade a tým skultúrniť obec
 • Zvýšiť atraktivitu obce pre našich občanov i návštevníkov obce, ...
 • Zapojiť do projektu širokú komunitu ľudí, dobrovoľníkov s cieľom zvýšiť záujem a zodpovednosť za veci verejné
 • Zlepšiť estetický vzhľad obce
 • Zvýšiť záujem občanov o ochraňovanie obecného majetku na verejných priestranstvách.
 • Zvyšovanie kvality života občanov obce Krtovce
 • Projekt je určený širokej verejnosti, nakoľko priestor je voľne prístupný.

 • Požadujú: 1000 eur na betón, drevo na lavičky a stoly, poter atď.