12. Staraj sa aj o suseda - Lipník

Názov projektu: Staraj sa aj o suseda
Žiadateľ: Vladimíra Boboková
Miesto realizácie: Lipník 


  • Popis:


  • V obci Lipník žije cca 500 obyvateľov. Počet obyvateľov sa v poslednom období zvyšuje hlavne preto, že sa do obce prisťahovávajú ľudia z okolitých miest a zakladajú si tu svoje rodiny. 

    Cieľom tohto projektu je zatraktívniť priestor v časti Predné Štvrte a vytvoriť priestor na to, aby sa ľudia mali kde stretávať, aby sa začali zaujímať nielen o seba, ale aj o svojho suseda. Projekt je určený pre všetkých obyvateľov obce. Našim zámerom je prebudovať neatraktívny priestor na miesto, kde sa všetci budú cítiť dobre. 
 
  • Po vybudovaní plochy bude potrebné zhotoviť chodníček, po ktorom sa budú môcť prechádzať aj mamičky s kočíkmi. Po oboch stranách sa vysadí parková zeleň, okolo živý plot, osadia sa lavičky a samozrejme smetné nádoby. 

    Vytvorí sa príjemné prostredie, ktoré v tejto relatívne tichej lokalite môžu využívať všetci obyvatelia obce. Okrem toho ukážeme aj susedom, že je našou snahou vytvoriť príjemné prostredie pre náš všetkých.

  • Požadujú: 990 eur na dreviny, odvodňovacie žľaby, zatrávňovacie dielce