13. Studne starých mám - Veľká Čausa

Názov projektu: Studne starých mám ...
Žiadateľ: Monika Makovická
Miesto realizácie: Veľká Čausa 


  • Popis:


  • Súčasťou a typickým prvkom vidieka boli vždy studne. Dve studne v našej obci sú jediným charakteristickým vidieckym prvkom. 

    Neslúžili kedysi len ako zdroj pitnej vody, ale pri nich sa ľudia stretávali, rozprávali, oddýchli po práci, takže boli vlastne jediným informačným kanálom v obci, pretože s vodou je úzko spätý aj život. Tým, že sa z obcí vytráca život, vytráca sa aj spolupatričnosť, pochopenie, úcta a podpora. 
 
  • Sme presvedčení o tom, že obnova tohto jediného prvku v našej obci pomôže vniesť opäť život, ľudia sa začnú navzájom rozprávať, lepšie chápať jeden druhého. Studne v obci majú výbornú strategickú polohu, sú situované pri obchode a ceste, čo zabezpečuje vysokú koncentráciu ľudí. 

    Tým, že zrealizujeme náš projekt, obnovíme studne a vytvoríme tak pre nás všetkých príjemné miesto na posedenie, poklebetenie a zaspomínanie na staré časy, keď bol život síce ťažší, ale ľudia boli k sebe lepší. 

  • Požadujú: 1000 eur na drevný materiál, kríčky, vedierko na studne, koleso na studne atď.