16. Jedlý lesík v Zátoke pokoja - Trenčín

Názov projektu: Jedlý lesík v Zátoke pokoja
Žiadateľ: Mgr. Richard Medal
Miesto realizácie: Trenčín 


  • Popis:


  • ZátOKa pOKoja je prírodný priestor pri Váhu v širšom centre Trenčína, o ktorý sa stará skupina dobrovoľníkov a snaží sa toto krásne zákutie so zachovanými prírodno-kultúrnymi hodnotami spopularizovať a zatraktívniť pre ostatných občanov a návštevníkov Trenčína. Doteraz boli v tomto území aj osadené informačné tabule, lavičky, ohniská, mólo nad vodou, učebňa v prírode, hojdačky. 
 
  • V území chceme vysadiť ovocné a inak jedlé stromy a kry. Tým sa jednak stane územie ešte atraktívnejšie pre návštevníkov (najmä v čase zrelých plodov) a jednak chceme takouto formou ukázať zmysel vysádzania jedlých stromov a krov vo verejných priestoroch, pre obecné "blaho" (výchova k sebestačnosti, informácie o koncepte jedlých lesov a komunitných sadov). 
 
  • Komunita dobrovoľníkov tým získa ďalšie puto k tomuto priestoru a navyše sa rozšíri okruh návštevníkov v území - teda občanov a návštevníkov mesta Trenčín.

  • Požadujú: 1000 eur  na ovocné stromky a kry, inzercia, výroba infopanelu