17. Na veku nezáleží – žiadne klišé - Dolné Srnie

Názov projektu: Na veku nezáleží – žiadne klišé
Žiadateľ : Oliver Dóra
Miesto realizácie: Dolné Srnie 


  • Popis:


  • Naším cieľom je vytvoriť na území obce Dolné Srnie stály kultúrno- vzdelávací priestor v podobe dreveného  amfiteátru.  Tento priestor poskytne nové možnosti  pre lepšie kultúrne vyžitie a zlepšenie porozumenia ľudí v obci i  blízkom okolí.  Zámerom je aby bolo toto miesto slúžilo tým, ktorí by ho radi využili pre rôzne verejné podujatia, spájalo ľudí a šírilo rôzne formy  umenia.
 
  • Projekt je určený všetkým komunitám, po dohode z obcou môže byť priestor prístupní všetkým, ktorí by ho mali záujem využiť. 

  • Požadujú: 1000 eur na drevo a stavebný materiál