20. Obnovenie turistického chodníka - Zlaté Moravce

Názov projektu: Obnovenie a zatraktívnenie Náučného turistického chodníka 
Žiadateľ : Ľudovít Chládek 
Miesto realizácie: Zlaté Moravce


  • Popis:


  • Obnovíme a zatraktívnime Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami.
    Úplne obnovíme jedenásť informačných tabúľ a zrekonštruujeme nevyužívanú telefónnu búdku na dizajnovo atraktívny informačný mobiliár.
 
  • Realizáciou projektu umožnime každému záujemcovi získať bez sprievodcu čo najkompletnejšie údaje o kultúrnych pamiatkach, parkoch, cintoríne a historickej Kalvárie mesta Zlaté Moravce.

    Náučný turistický chodník je určený všetkým občanom mesta, ale hlavne pre turistov a návštevníkov Zlatých Moraviec. 
    Vydáme informačnú brožúru s fotografiami, mapou a s popisným textom o turistických zaujímavostiach  Zlatých Moraviec a regiónu Horného Požitavia.

  • Požadujú: 997 eur na výrobu a osadenie panelov, obnova starých panelov atď.