21. Revitalizácia „Ihriska č.3.“ - Topoľčany

Názov projektu: Revitalizácia „Ihriska č.3.“
Žiadateľ : Ing. Peter Žembera
Miesto realizácie: Topoľčany


  • Popis:


  • V areáli futbalového štadióna Vojtecha Schotterta v Topoľčanoch sa na „ihrisku č.3“ nachádza trávnatá plocha, ktorá sa využíva na organizovanie Tréningových Jednotiek, resp. na ňom športujú obyvatelia mesta Topoľčany vo voľnom čase. V predchádzajúcom období bolo ihrisko v katastrofálnom a nespôsobilom stave, takže sa prakticky vôbec nevyužívalo. Vďaka vysoko odbornej práci trávnikára klubu p. Mária Ondruša, ktorý zaviedol pravidelné hnojenie, polievanie a kosenie sa stav ihriska radikálne zlepšil . Na to, aby bolo ihrisko ešte kvalitnejšie, aby znieslo častejšiu tréningovú záťaž, potrebujeme vykonať ďalšie úpravy (zakúpiť kvalitný postrek, prevzdušniť pôdu a tým ju pripraviť na ďalší výsev trávy a zakúpiť približne 50 kg trávy), ktoré sú finančne náročné.  
 
  • V prípade úspešnej realizácie projektu získajú „A“ - muži MFK Topvar Topoľčany kvalitnú trávnatú tréningovú plochu, navyše na nej budú môcť tráviť športom svoj voľný čas obyvatelia mesta Topoľčany.
    Ďalších približne 50 ľudí z klubu Servocontrol Kings Topoľčany (klub amerického futbalu) získa kvalitnejšiu plochu pre svoj tréningový proces.

  • Požadujú: 1000 eur na nákup postrekov, prevzdušnenie pôdy, zakúpenie trávy