22. Výroba informačnej tabule - Nitra

Názov projektu: Výroba a inštalácia informačnej tabule HRADISKO ZOBOR
Žiadateľ : Ing. Ján Kratochvíl
Miesto realizácie: Nitra 


  • Popis:


  • Národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor (ďalej HZ) je najstaršia a najrozsiahlejšia pamiatka v blízkosti mesta Nitry. Ohraničuje ho obranný val, dlhý takmer   2 km, miestami vysoký až 7 metrov, ktorý obopína temeno vrchov Pyramída a Zobor na juhozápadnom výbežku masívu Tríbeč. Areál HZ má rozlohu približne 15 ha. Vznik HZ sa datuje do neskorej doby bronzovej (10. až 8. storočie pred n. l.). Najstaršie osídlenie HZ je späté s ľudom lužickej kultúry. Osídlenie tu pretrvalo do začiatku staršej doby železnej.
 
  • Chceme priblížiť verejnosti informáciu o tritisíc rokov starom hradisku. Nitrania nevedia, že tu bolo hradisko, ani že  sa tu konal archeologický výskum, ktorého výsledky chceme prezentovať. Tabuľa bude umiestnená na konečnej zastávke MHD, odkiaľ vedú značkované chodníky na vrchol Zobora a k náučnému chodníku Hradisko Zobor. Stručne chceme informovať o ďalších hradiskách v Zoborských vrchoch, v blízkom okolí, a to Dražovce, Lupka, Martinský vrch, Žibrica.

  • Požadujú: 666 eur na informačné tabule a nákup materiálu