23. Návrh a osadenie informačných tabúľ - Čachtice

Názov projektu: Návrh a osadenie  informačných tabúľ ku kultúrnym a historikým pamiatkam v Čachticiach 
Žiadateľ : Lucia Lišková
Miesto realizácie: Čachtice


  • Popis:


  • Zámerom projektu je osadenie informačných tabúľ pred jednotlivými historickými pamätihodnosťami v Čachticiach. Obsahom tabúľ sú informácie  o kultúrnych a historických pamiatkach napr. vznik, architektonický štýl, história, pôvodný vzhľad a osobnosti pôsobiace v danom historickom objekte.  

    Pamätihodnosti bude spájať mapa v centre obce, kde budú  prehľadne zaznačené všetky dané pamiatky tak, aby sa dali prezrieť príjemnou poznávaco-náučnou prechádzkou po obci.
 
  • Projekt je určený ako obyvateľom Čachtíc, tak i návštevníkom historického centra obce Čachtice. Zámerom osadenia tabúľ je pochopenie významu historických pamiatok, ich dôležitosti a potreby ochrany. Taktiež sa týmto spôsobom zvyšujú i možnosti turistického vyžitia v Čachticiach.

  • Požadujú: 1000 eur na informačné tabule