24. Kultúra úcty - Prievidza

Názov projektu: Kultúra úcty
Žiadateľ : Milan Petráš
Miesto realizácie: Prievidza


  • Popis:


  • Projekt “kultúra ÚCTY¨ zahŕňa v sebe komplexný pohľad na život ľudí v núdzi. Cez skultúrnenie okolia budovy Charity - dom sv. Vincenta, n.o., chceme poskytnúť ľuďom, na ktorých sa často v spoločnosti pozeráme s predsudkami, priestor na spoločné stretnutia s víziou ich zapojenia do údržby nového plota, starostlivosti o okrasné dreviny a zodpovednosti za stav altánku. 
 
  • Cieľovou skupinou nie sú len ľudia zo sociálne slabšieho prostredia, ale aj ostatní obyvatelia Prievidze, z ktorých radov očakávame nových spolupracovníkov pre aktivity charity a tým rozvíjanie spolupatričnosti. Mladí študenti sa podujmú zorganizovať benefičný koncert pod záštitou primátorky mesta s cieľom získania finančných prostriedkov na realizovanie poslania charity predovšetkým vo vianočnom období, ale i s cieľom informovať o dôležitosti aktívneho prístupu k riešeniu sociálnych problémov za pomoci všetkých.

  • Požadujú: 1000 eur na materiál na oplotenie atď.