3. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia ŠK Petrova Ves

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Športového klubu Petrova Ves je nevyhnutná, nakoľko futbalový štadión bol vybudovaný v roku 1976. 

  • Názov projektu: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia ŠK Petrova Ves
    Žiadateľ:  Roman Guček
    Miesto realizácie: Petrova Ves

  • Sprchy, umývadlá, sú značne opotrebované. Športový klub má mužstvá prípravky, žiakov, dorastencov a dospelých. Mužstvo dospelých hrá V. ligu Západ . Mládežnícke mužstvá hrajú Majstrovstvá okresu Senica. Okrem registrovaných hráčov sociálne zariadenia využívajú i občania, ktorí sa venujú futbalu v rámci svojho voľného času na rekreačné účely. Chceli by sme  previesť výmenu sprchových batérií, umývadiel s príslušenstvom, taktiež obklady a dlažbu.  
 
  • Zrekonštruovaním sociálneho zariadenia  odstránime vznikajúce plesne a v nemalej miere i celkový vzhľad zariadenia. Sociálne zariadenie je využívané i hosťujúcimi mužstvami z celého Trnavského samosprávneho kraja. Sprchy sa využívajú dennodenne,  podľa tréningového plánu jednotlivých mužstiev.  

  • Požadujú:  1000 eur na obkladačky, lepidlo, dlaždice