6. Poznaj obec Tesáre

Názov projektu: Poznaj  obec Tesáre
Žiadateľ: Daniel Bago
Miesto realizácie: Tesáre

  • Popis:


  • Smerové tabule popisujúce objekty v obci, informačná tabuľa s vyobrazením a popisom  obce. Prínosom bude spoznanie obce a jej okolia, upozornenie na atraktívne miesta v obci pre návštevníkov obce . 
 
  • Smerové tabule sprehľadnia, kde sa nachádzajú jednotlivé objekty v obci , upozornia na pamiatkové objekty i turistické objekty v obci,, ktoré návštevníci nepoznajú – napr. zrenovovaný kaštieľ s parkom so vzácnymi stromami (sekvoja) voľne prístupným občanom, kostolík sv. Jána Nepomuckého z r. 1772, priehrada , rekreačné zariadenie Nové Mlyny.

  • Požadujú:  1000 eur na materiál potrebný pre vybudovanie info tabúľ