7. Rekonštrukcia oplotenia multifunkčného ihriska

Názov projektu: Rekonštrukcia oplotenia multifunkčného ihriska
Žiadateľ: Ján Mäsiar
Miesto realizácie: Prievidza,časť -Veľká Lehôtka

  • Popis:


  • Oprava pletiva sa uskutoční výmenou. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom je ohradené pletivom, ktoré je vplyvom počasia, času a používania poškodené. Je potrebná výmena.
 
  • Prínos opravy je hlavne v tom, že poškodené časti pletiva nebudú ohrozovať deti ktoré na ihrisku hrajú futbal prípadne iné športové aktivity. Prínos je aj v tom, že lopta zostáva na ihrisku. Ihrisko je často využívané na športovanie, keďže sa nachádza v centre obce a je hneď vedľa futbalového ihriska. Ihrisko využíva cca. 300 prevažne detských a mládežníckych športovcov.

  • Požadujú:  829 eur pletivo, drôt a plastové úchytky