8. Úprava verejného priestranstva pred bytovými domami v Šalgočke

Názov projektu: Úprava verejného priestranstva pred bytovými domami v Šalgočke
Žiadateľ: Mária Soboňová
Miesto realizácie: Šalgočka

  • Popis:


  • Vytvorí sa protihluková a protiprachová bariéra medzi hlavnou cestou a 4 bytovými domami a priestor bude zároveň tvoriť oddychovú a okrasnú zónu. Upraví sa terén na odvodnenie priestoru – existujúceho kanála, ktorý sa zároveň vyčistí a prehĺbi, vysadí sa svah zeleňou. 
 
  • Upravený kanál zabezpečí suchú prístupovú cestu v každom ročnom období pre obyvateľov 4 bytových domov, upravený a vysadený svah sa spevní, bude pre daných obyvateľov protihlukovou a protiprachovou bariérou od hlavnej cesty a zároveň okrasnou zónou pre obyvateľov celej obce a obyvateľov prechádzajúcich cez našu obec, keďže v tomto priestore je umiestnená autobusová zastávka.

  • Požadujú:  1000 eur na cement, kameninová drť, okrasné stromy a kríky, parkové lavičky, 
                                          odpadové koše, výkopové práce