9. Dobudovanie športového centra, vrátane opravy a údržby športových priestorov

Názov projektu: Dobudovanie športového centra, vrátane opravy a údržby športových priestorov                          
Žiadateľ: Pavol Guga
Miesto realizácie: Trenčín

  • Popis:


  • Dobudovanie športového centra v areáli Šport hotela Ostrov, vrátane opravy a údržby stavajúceho šport.centra. Šport.centrum chceme rozšíriť o 2 volejbalové ihriská, ktoré by plnili funkciu viacúčelových ihrísk pre bedminton, nohejbal alebo nový druh kolektívneho športu speedminton. Dobudujeme 2 ihriská pre petanque. 

    Pri ohnisku dobudujeme oddychovú a relaxačnú zónu s drevenými lavicami a stolami pre mladých ľudí, seniorov s možnosťou stretávania sa spolu a rozvíjania svojich záujmov. 
 
  • Prínosom nášho projektu pre miestnu komunitu bude v tom, že tí, ktorí vyhľadávajú oddych v prírode, nájdu tu ideálne podmienky na stretnutia, zábavu, relax i športovanie a to len kúsok od rušného centra mesta, avšak v krásnom a prirodzenom prostredí prírody. 

    Náš projekt bude slúžiť celej miestnej komunite –  rekreačným športovcom i aktivitám seniorov obce Zamarovce, mesta Trenčín i blízkeho okolia, využiť ho budú môcť všetci návštevníci zatiaľ nedoceneného, pritom nádherného prírodného prostredia Ostrova. 

  • Požadujú: 1000 eur na stĺpy,drevené lavice a stoly, súprava na penque, terče,šípky atď.