Estetika čapovania piva

Pena piva má byť smotanovo hustá, biela, ulpievajúca na skle po napití. Pred čapovaním je potrebné pohár opláchnuť studenou pitnou vodou po dobu približne 5 sekúnd. 

  • Optimálna teplota podávaného piva je 6-8 °C. Pivo sa čapuje klasickým spôsobom na 2 – 3 načapovania, alebo špeciálnym spôsobom na jedno načapovanie. Optimálna výška peny je približne 3 cm. Voľbou viacerých spôsobov čapovania je možné ovplyvniť charakter peny, rezkosť a teplotu piva podľa priania spotrebiteľa. Zásadne pivo nečapujeme z výšky, do teplého a suchého pohára.