Technológia výroby piva

Varenie piva – kľúčovým faktorom je premena cukrov na alkohol
následným kvasením. Prvou fázou varenia piva je rmut. Pri rmutovaní
ide o to, aby sa extraktívne látky sladu rozpustili vo vode. Používajú
sa pritom rôzne teploty, aby sa dosiahlo extrakcie
maximálneho množstva cukrov. 


 • Tekutina, ktorá sa získa po rmutovaní a následnom oddelení nerozpustného podielu sladu, sa nazýva sladina. Sladina sa prečerpá do varnej nádoby – mladinového kotla, kde sa varí s pridaným chmeľom. Varením sladiny s chmeľom sa získa medziprodukt nazývaný mladina. Mladina sa schladí na zákvasnú teplotu (5 – 10 °C) a po jej prevzdušnení sa zakvasí pivovarníckymi kvasinkami.
 •  
 
 • Kvasenie piva 

 • je vlastne premena sladových cukrov na etanol a oxid uhličitý. Trvá približne jeden týždeň. Pri kvasení vzniká aj veľké množstvo látok, ktoré ovplyvňujú výslednú chuť a vôňu piva.
 • Ležanie piva 

 •  pivo po kvasení ešte nie je určené na konzumáciu. Prečerpáva sa do tankov, kde niekoľko týždňov dozrieva. Súčasne sa sýti s oxidom uhličitým a zaokrúhľuje a zjemňuje svoju chuť.
 • Filtrácia piva 

 •  pred tým ako sa bude pivo stáčať do fliaš alebo sudov, musí sa ešte prefiltrovať. Filtráciou pivo získa svoju charakteristickú iskru a krásnu zlatožltú farbu.
 • Stáčanie a pasterizácia piva – pod stáčaním rozumieme plnenie piva do fliaš, sudov alebo plechoviek. V technologickej línii plnenia piva je aj jeho pasterizácia, aby následne samovoľne nezačalo v obale kvasiť.
 • Kontrola kvality 

 •  pri výrobe piva sa kontrolujú všetky vstupné suroviny, jednotlivé medziprodukty a samozrejme aj finálna kvalita piva.